Svedala blir alltmer företagsovänligt, företagsklimatet rankar ner för tredje året i rad

Svedala fortsätter sin utförsbacke med ett sämre och sämre företagsklimat.

För flera år sedan kunde man läsa rubriker som: Har Svedala Sveriges sämsta klimat för företagare.

Nu ser vi ut att var på väg dit igen. Även Svenskt näringsliv har uppmärksammat detta.
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/kommunikation-ar-a-och-o_630772.html

Svedala har nu avancerat till bottenligan, den undre delen av Sveriges 290 kommuner.

Vi har talat med flera företagare och inte träffat någon som tycker det är konstigt. Inom kommunen är det möjligtvis snack men ingen verkstad som gäller vad gäller företagande i Svedala.

Detta trots att det finns en företagsgrupp i Svedala och över 1800 företag.

Det är genomgående inom kommunen att mer eller mindre strunta i näringslivspolitiken och bara ge sken av att man är företagsvänlig.

Här på svedalaren.com känner vi också av detta. I samarbete med olika företag förmedlar vi arbetsträning och praktik i olika företag.

Det har inte varit något som helst intresse från vare sig arbetsförmedling eller Försäkringskassan. Vi har inte lyckats få någon därifrån.

Ett företag vi talat med fick kämpa i över 5 år för att få bygglov. Det enda kommunen ställde upp med var avslag och en negativ inställning.

En besserwisser på kommunen föreslog att företaget skulle lyfta av taket så skulle man bevilja bygglov att höja byggnaden så skulle man få mer yta under taket!
Ett tokförslag som var både praktiskt (man måste flytta under byggtiden) och ekonomiskt omöjligt.

När byggnadsnämnden fick ny personal så kom äntligen bygglovet. Då hade man saboterat företagets expansion i 5 år.

Kommunen betraktar företagen som en en inkomstkälla för olika avgifter. Det går så långt att om ett företag ställer en sjöcontainer på sin egen tomt är man där och kräver betalt för “tillstånd”.

En lunchrestaurang i Svedala som hyr av kommunen har man höjt hyran till så orimlig nivå att den inte går att betala. Restaurangen har en mästerkock och det skulle vara en stor förlust för Svedala om kommunen fördärvade detta. Det är inte lätt att driva lunchrestaurang i Svedala, prisnivån är runt 75 kr, i Malmö ligger den på 99 kr och Törringelund tar 105 kronor + 15 kronor för en läsk eller Ramlösa.

Tyvärr är det genomgående så här i många av kommunens organ. Brandkåren är tyvärr medräknad. Företagare berättar om totalt orealistiska enormt kostnadskrävande krav på rutiner och installationer under hot om att stänga ner företagen.

3 Företagsgrupper har fått nog av Svedala kommuns näringslivspolitik

Svedalas 3 företagsgrupper i Svedala har avbrutit samarbetet med kommunen i forumet Svedala business grupp, SBG. Man finner det meningslöst att lägga dyrbar arbetstid på i princip ingenting alls.

Svedalas tre företagarföreningar markerar på detta sätt sitt missnöje. Genom att hoppa av samarbetet med kommunen i forumet Svedala business grupp, SBG hoppas man att kommunen tar sitt förnuft till fånga.

Det behövs en rejäl skärpning inom kommunen. Politiker är valda för att hjälpa medborgare och företag. Det är inte invånarna och företagen som är till för politikerna.
Kommunens olika råd och avdelningar skall stå på företagens sida, inte vara deras motståndare.

En företagare vi talade med uttryckte det så här: “ju mindre man har med Svedala kommun att göra ju bättre är det”.

De 1800 företagen skapar både direkta jobb och indirekta jobb. Alla anställda handlar mat, går på systemet, tankar och reparerar bilen, äter lunch, går på apoteket och hundra andra ärenden. Företagen drar nya invånare till  kommunen med försörjning och närhet till jobben. Fler invånare genererar sysselsättning i sig.