Markägare mötte opp i miljödomstolen

SVEDALA. Markägare och engagerade Svedalabor fanns på plats när mark- samt miljödomstolen besökte Svedala under tisdagen.
Domstolen installerade sig i församlingshemmet för att bearbeta en ansökan från Svedala kommun om att bland övrigt pumpa ut grundvatten i Sege å.

Rättens ordförande, före detta lagmannen Håkan Nordling, med flertal höll rådslag i Johannessalen i Svedala församlingshem.

På åhörarplats fanns både representanter från Svedala kommun, länsstyrelsen, Segeåns vattendragsförbund samt en rad oroliga markägare. Även andra engagerade samt upprörda kommuninvånare….

Läs hela artikeln i Skånskan: https://www.skanskan.se/article/20121121/SVEDALA/711209915/-/markagare-motte-upp-i-miljodomstolen