Uppmärksamhet: Var försiktig när du funderar på att anlita Beviso Ekonomibyrå AB för löneadministration

För alla företag är löneadministration en kritisk aspekt. Det är inte bara viktigt att löner betalas ut i tid, men också att allt är korrekt och enligt gällande regelverk. Ett företag i Sverige som valde Beviso Ekonomibyrå AB för denna uppgift har nyligen stött på flera problem som ifrågasätter företagets pålitlighet.

Semesterkaos och brist på kommunikation

Under juli månad inkom löneunderlagen från det anlitande företaget till Beviso. I svar fick de en automatiserad notis som meddelade att den ansvariga befann sig på semester. Försök att kontakta en annan medarbetare misslyckades också. I ett akut försök att se till att löner skulle betalas i tid, mejlade företaget alla anställda på Beviso. Till sist betalades lönerna ut, men med fel och utan möjlighet för företaget att granska dem i förväg.

Om

Istället för att ta till sig kritiken och förbättra sin tjänst, valde Beviso att säga upp samarbetet med företaget. Detta inträffade just den dag då löneunderlagen för kommande månad skulle in, vilket kan tolkas som en form av “hämnd” eftersom företaget tidigare kontaktat andra Beviso-anställda angående bristande service.

Kvalitetsbrist och höga kostnader

Vid en genomgång av tidigare löneutbetalningar visade det sig att det inte var första gången som fel hade begåtts. Flera anställda hade fel antal semesterdagar registrerade, och andra fel hade också smugit sig in. För en tjänst som kostade över 3000 kr i månaden, var detta oacceptabelt. Det framkom att Beviso i princip bara hade kopierat data från en Excel-fil till ett löneprogram, utan någon form av kvalitetskontroll. Med en uppskattad tidsåtgång på en kvart för detta arbete, skulle timkostnaden bli astronomiska 12 000 kr.

Slutsats och rekommendation med varning

Det drabbade företaget har nu bytt till en annan löneadministratör och betalar per timme för bevisad kompetens. De är glada att ha lämnat Beviso bakom sig och varnar andra företag för att anlita dem. Om du är en potentiell kund till Beviso Ekonomibyrå AB, bör du tänka dig för en extra gång. Det finns en risk att du, precis som det drabbade företaget, får betala dyrt för en tjänst som inte lever upp till förväntningarna.

Varning till befintliga Beviso Ekonomibyrå AB kunder

Om du redan är en kund hos Beviso, rekommenderar vi starkt att du noggrant granskar och kontrollerar alla aspekter av den tjänst du får.Detta innefattar att granska tidigare utfärdade lönespecifikationer, antal semesterdagar och andra centrala aspekter.Det finns en risk att du kan upptäcka fel och brister som behöver rättas till, och det kan vara klokt att överväga andra alternativ för löneadministration.

Ett ytterligare varningstecken för redovisningstjänster

För de som överväger att använda Beviso för redovisningstjänster, är det kritiskt att vara vaksamma. Det bristfälliga professionella agerandet och slarvet i lönehantering kan vara tecken på hur de hanterar andra aspekter av företaget.
Felaktig redovisning kan leda till allvarliga efterverkningar, inklusive inbetalningar av felaktiga skattesummor, som i sin tur kan resultera i betydande finansiella och rättsliga problem.
Om Beviso har uppvisat en sådan likgiltighet i en del av sina tjänster, kan det vara ett tecken på att samma nonchalans kan visa sig i deras redovisningstjänster.
Det skulle kunna vara en bra idé att titta på andra, mer betrodda alternativ.