Svedala kommun ersätter naturgas med förnybar biogas från E.ON

Svedala kommun har tecknat ett avtal med E.ON om att ersätta naturgas med förnybar biogas under år 2008. Avtalet omfattar 6 GWh biogas, motsvarande de kommunala verksamheternas halva uppvärmningsbehov. Denna biogas kommer att reducera koldioxidutsläppen med cirka 1 200 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 400 bensinbilar.

– Svedala kommuns val av förnybar biogas vittnar om ett stort klimatengagemang. Allt fler av våra kunder efterfrågar klimateffektiva alternativ, säger Magnus Sahlin, försäljningschef på E.ON Försäljning Sverige.

Avtalet mellan Svedala kommun och E.ON omfattar leveranser av 6 GWh (miljoner kWh) biogas, vilket motsvarar den årliga energianvändningen för uppvärmning av cirka 300 villor. Biogas bidrar inte till växthuseffekten. Eftersom biogas och naturgas kemiskt sett består av samma gas, metangas, kan biogasen användas direkt i det befintliga naturgasnätet.

Kommunala Svedalahem kommer också att ersätta naturgas med biogas. Under året kommer bostadsbolaget att köpa cirka 0,9 GWh biogas, motsvarande 10 procent av dess gasförbrukning.

– Att gå över till biogas och andra förnybara bränslen ingår i vår långsiktiga miljöstrategi.  Energieffektivisering är en annan viktig komponent i miljöarbetet, säger Gunilla Nordgren, kommunalråd i Svedala kommun.