Några privatpersoner och företagare driver ideellt projektet Hubben i Svedala. I korthet kan projektet ge 10-20 nya arbetstillfällen i Svedala samt lokala jobb till underleverantörer och servicenäring till personalen och företaget. Butiker, apotek, bensinstationer, lunchställen, fraktbolag, ICA, småföretag, posten med flera i Svedala få mer försäljning.

På lite längre sikt ger det även ett nytt yrke. Allt detta sker genom att skapa tillkommande extra inkomstströmmar till andra svenska företag genom försäljning som inte annars skulle ha skett. Ett i projektet ingående företag praktiserar redan allt detta så det är redan testat och kan läras ut. Lokaler behövs i Svedala.

Samma system kan på sikt användas av företag i hela Sverige – med nyanställd personal i varje företag eller i vissa fall att företag delar på samma person eller egenföretagare –  som är utbildad i Svedala. Det finns även en Lightvariant där den tillkommande försäljningen blir mindre men är arbetsfri för olika företag runt om i landet. För jobbet görs i Svedala och kostar bara lite provision när försäljning sker – annars inget alls.

Hubben har i 2 år försökt registrera en ideell förening med namnet Jobbskaparna och få ett organisationsnummer. Skatteverket vägrar fortfarande registrering för man anser att skapa jobb inte är ett ideellt ändamål…

Det behöver också byggas lokaler på 3000 kvm med plats att ytterligare bygga ut. Här är mycket kvar att göra. Ett problem är tomtpriserna på Östra Industriområdet som är 10 ggr dyrare än i Eslöv och i samma prisnivå som i Malmös stora köpcentrum.

Ett Svedalaföretag med 14 anställda stöder projektet och kommer att flytta till Hubbens lokaler – om de nu hamnar i Svedala eller någon annan stans. Liksom alla involverade vill man finnas i Svedala.

Ett annat problem är finansiering av tomt och byggnad. Full säkerhet finns men det behövs bra förutsättningar också.

Hubbenprojektet kämpar dock på, något förvånade att alla talar om att skapa jobb samtidigt som man inte hjälper till när det finns ett färdigt koncept som bara är att starta.

Almi har hjälpt till med pengar till konsult förstudie, 50.000. Studien utfördes av Maqs advokatbyrå och bekräftade bla. projektets bärkraft. Heder åt Almi, de är hittills de enda som gjort något konkret.